top of page

שכונת מגורים משגשגת מתחילה בקהילה איכותית

שכנים היא פלטפורמה דיגיטלית ופיזית לפיתוח וניהול חיי קהילה.

אנחנו פועלים לעידוד צמיחה מתמדת במתחמי מגורים, ועושים זאת באמצעות גיבוש הדיירים לקבוצה מאוחדת שמתנהלת בשיתופיות ובהתאם לצרכים העולים מהשכונה.
הייחוד שלנו הוא בידע והניסיון הנרחבים שצברנו בעבודה במרחב הפיזי עם חברי קהילה מסוגים שונים, המאפשרים לנו לדייק את המענה לכל אחד מהפרויקטים באופן הוליסטי, ולתת קרקע פורייה לצמיחה עתידית לאורך שנים.


 

אנחנו בונים את השתלבותנו בהתאם לשלב בחיי הפרויקט בו בוצעה ההתקשרות. העדיפות היא לחבור לתהליכי התכנון מוקדם ככל שמתאפשר, כדי להשפיע על קבלת ההחלטות בראי טובת הקהילה.

הקמת קהילה משגשגת מתחילה במנהלת קהילה אישית בשכונה, שחיה את היומיום המקומי בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים. לאחר שמוקמת מערכת קהילתית דיגיטלית מותאמת, מנהלת הקהילה ממפה ומעבדת את יעדי היזם אל מול צרכי השכנים, ובשיתוף עמם מחלקת את הצרכים הקהילתיים לסגמנטים. כל צורך מתורגם ל"תת קהילה" שמוזנת באופן קבוע בתוכן איכותי, רלוונטי, וקונסיסטנטי לשירות הדיירים, ובחוויה טכנולוגית נגישה ונוחה.

מי אנחנו

איך זה עובד?

הערך של קהילה מוצלחת

ערב קהילה.jpg

תדמית יזמית 

השקעה בפיתוח קהילה באופן יזום מכוון ומקצועי היא תפיסה חדשנית ויוצאת דופן, שמתאימה ליזמים יצירתיים, שחושבים מחוץ לקופסה, ואכפת להם מהדיירים שלהם

DD5I1548_edited.jpg

האצה וייעול תהליכי שיווק

המענה על צרכי הקהילה עוד בשלבים מוקדמים של האכלוס, מעלה משמעותית את כמות הלידים ממקור "חבר מביא חבר", ומניב פתרונות שיווק שממונפים, ומתוקשרים לקהל הרלוונטי במדיומים המתאימים

F62A4735_resize.jpg

עליית ערך

שכונה עם קהילה משגשגת זוכה לאטרקטיביות הולכת וגוברת, תחושת השייכות והמוטיבציה להישאר יוצרת נחשקות לפרויקט, וממצבת אותו כבעל ערך שרק הולך ועולה ככל שהקהילה מתפתחת

bottom of page